Видео - Наков - 6.08.2013

Видео към лекцията "Windows Communication Foundation (WCF)" от курса Уеб услуги и cloud - август 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/eJiymiEPvLM