Видео - 7 август 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Достъпване на услуги със C#" от курса Уеб услуги и cloud - август 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=qcIAKA3SR7M