Видео - Дончо Минков

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса Уеб услуги и cloud - август 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=bL58UngQeoU