Видео - Част 2 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Архитектура на WebAPI приложение" от курса Уеб услуги и cloud - август 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=OUrKFtGeTr0