08.08.2013 - Regular Expressions, Sed, Awk and VIM - Part II

Видео към лекцията "5. Text editors and tools" от курса Linux системна администрация 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/_TlRJEAS8Ng