Видео - Unit Testing част 1- Дончо Минков

Видео към лекцията "Компонентно тестване на уеб услуги" от курса Уеб услуги и cloud - август 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=QfoGTVR1Gxk