Видео - Cloud Overview - Наков - 12.08.2013

Видео към лекцията "Cloud технологии за разработчици" от курса Уеб услуги и cloud - август 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/Fucb43-5nLw