Видео - Наков - 13.07.2013

Видео към лекцията "Cloud услуги" от курса Уеб услуги и cloud - август 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/veYo546uu-k