Видео - структури от данни в C++ и въведение в STL

Видео към лекцията "Структури от данни и STL" от курса Ноември 2012 - Структури от данни и STL.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=RhxDnyiIgkA&list=PLF4lVL1sPDSl_ZhLhQQ0U2Pt8Cbk8UO2S