Видео - 13 август 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Cloud PaaS Hosting @ AppHarbor" от курса Уеб услуги и cloud - август 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=y49_nm1se08