Workshop - 10.08.2013 - Подготовка за изпит - Genome Decoder - Владислав Карамфилов

Видео към лекцията "Текстови файлове" от курса C# част II - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=_gkC5ZEslwA