Linux Basic Networking - Part I

Видео към лекцията "6. Networking" от курса Linux системна администрация 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/2ofi3ci_-9c