Workshop - 17.08.2013 - Regular Expressions - Станислав Велков

Видео към лекцията "Стрингове и текстообработка" от курса C# част II - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=tQrEkICIJJo