Видео

Видео към лекцията "Задача 6 - Думи" от курса Ноември 2012 - Структури от данни и STL.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=HrPECj8d24E&list=PLF4lVL1sPDSl_ZhLhQQ0U2Pt8Cbk8UO2S