Видео

Видео към лекцията "Задача 7 - Метро" от курса Ноември 2012 - Структури от данни и STL.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=mYa2GQp4jY0&list=PLF4lVL1sPDSl_ZhLhQQ0U2Pt8Cbk8UO2S