Видео - Наков - 22.08.2013

Видео към лекцията "Modernizr" от курса JavaScript библиотеки - август 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=rvYkiMk-m1Y