Видео - Дончо Минков

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса JavaScript библиотеки - август 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Hnr0E7QZlkU