Видео

Видео към лекцията "Задача 9 - Интернет магазин" от курса Ноември 2012 - Структури от данни и STL.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=W58_jKKzFWQ&list=PLF4lVL1sPDSl_ZhLhQQ0U2Pt8Cbk8UO2S