Видео - 2 ноември 2012 - Ася и Ники

Видео към лекцията "Подготовка за тест – практическо решаване на задачи" от курса HTML основи - декември 2012.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=NHS-avKKyjI