Видео - Дончо Минков

Видео към лекцията "SPA приложения и JavaScript шаблони" от курса JavaScript библиотеки - август 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=45GiUY-OqG8