Видео - част 2 - Ивайло Кенов

Видео към лекцията "KendoUI" от курса JavaScript библиотеки - август 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=VBlM-xCzaEI