Видео - 4 септември 2013 - Жоро

Видео към лекцията "2. Основи на XAML" от курса Десктоп приложения със XAML и WPF - септември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=0ASYCMwTtAo