Видео - 04.09.2013 - Иван Ванков (gatakka)

Видео към лекцията "Въведение в PHP - част 1" от курса PHP уеб разработка.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=E9-l6Mbx-Vs&feature=youtu.be