Видео

Видео към лекцията "Задача 3 - Тръби" от курса Ноември 2012 - Структури от данни и STL.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=-6RTxND_W8Y