Видео

Видео към лекцията "Задача 1 - Сортиране" от курса Ноември 2012 - Структури от данни и STL.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=end2IR11eCc