Видео март 2013 г. - Дончо Минков

Видео към лекцията "4. XAML контроли" от курса Десктоп приложения със XAML и WPF - септември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=BDCTpJpbOEc