Видео - Дончо Минков

Видео към лекцията "6. Complex data binding" от курса Десктоп приложения със XAML и WPF - септември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=X9qCEL1YYGY