LSA: 07. Software Management - part II

Видео към лекцията "7. Software management " от курса Linux системна администрация 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=hsVNpfLoIfg