Видео - Велко Николов - Bombing Cuboids

Видео към лекцията "Подготовка за практически изпит" от курса C# част II - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/vrPkELCWUYc