Видео - Ивайло Кенов - PHP Variables

Видео към лекцията "Подготовка за практически изпит" от курса C# част II - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/Ve-decLZbW4