Видео - 11.09.2013 - Иван Ванков (gatakka)

Видео към лекцията "Въведение в PHP - част 2" от курса PHP уеб разработка.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=QcdpqizH70w&feature=c4-overview&list=UULC-vbm7OWvpbqzXaoAMGGw