Примерен тест - 28 ноември 2012 - Жоро

Видео към лекцията "Подготовка за тест и изпит " от курса C# Част 1 - декември 2012.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=B0cMLlr8Tas