Видео - Дончо Минков

Видео към лекцията "11. XAML стилизиране" от курса Десктоп приложения със XAML и WPF - септември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=TVv3UxEHxHo