Видео - 18.09.2013 - Иван Ванков (Gatakka)

Видео към лекцията "Създаване на адресна книга" от курса PHP уеб разработка.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=sEqtI82YF8o&feature=youtu.be