LSA: 08. Debian packaging system and iptables

Видео към лекцията "7. Software management " от курса Linux системна администрация 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/0vorp9yQNOA