Видео - 25.09.2013 - Иван Ванков (Gatakka)

Видео към лекцията "Работа със сесии и файлове" от курса PHP уеб разработка.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=WRJE-Ua1dYQ