Видео - 02.10.2013 - Иван Ванков (Gatakka)

Видео към лекцията "Работа с MySQL - лекция 5" от курса PHP уеб разработка.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=nPsNRLJJlzY