Видео - Наков - 4.10.2013

Видео към лекцията "Въведение в Училищната академия" от курса Септември 2013 - HTML5 и CSS.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=vOVIZALiySY