Работа с MySQLi

Видео към лекцията "Работа с MySQL - лекция 5" от курса PHP уеб разработка.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/aENYuNC5ZDo