Видео - 4 октомври 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Инструменти за уеб разработка" от курса Септември 2013 - HTML5 и CSS.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=PjR6tQgF7Gw