Видео - 5 октомври 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Въведение в CSS" от курса Септември 2013 - HTML5 и CSS.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=TIBampdXXFg