Видео - 9 ноември 2012 - Любомир Янчев

Видео към лекцията "Оператори и изрази" от курса C# Част 1 - декември 2012.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=2RutdW-e4-I