Видео - 3 октомври 2013 - Дончо

Видео към лекцията "Apache Cordova" от курса Хибридни мобилни приложения - октомври 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=_F4q4XC-0q8