Видео - 4 октомври 2013 - Ивайло

Видео към лекцията "Работа с Kendo UI Mobile" от курса Хибридни мобилни приложения - октомври 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=hckXZo1lhKU