Видео - 7 октомври 2013 - Дончо

Видео към лекцията "Работа със софтуерните API-та в Cordova" от курса Хибридни мобилни приложения - октомври 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=pdSSrqYbIT8