Видео - 09.10.2012 - Иван Ванков (Gatakka)

Видео към лекцията "Индекси и JOIN в MySQL" от курса PHP уеб разработка.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=i5jMBcRrv7w&feature=youtu.be