Видео - 16.10.2013 - Иван Ванков (Gatakka)

Видео към лекцията "Решение на домашното от лекция 6" от курса PHP уеб разработка.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=e8oNgrsmaY4&feature=youtu.be