Видео - 23.10.2014 - Иван Ванков (Gatakka)

Видео към лекцията "Лекция 8" от курса PHP уеб разработка.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Ad_cPpNN2pE&feature=youtu.be