Видео

Видео към лекцията "Задача 1 - Мързел" от курса Октомври 2013 - Търсене и сортиране.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/KKb9D2jNaQE