Видео

Видео към лекцията "Задача 2 - Горо" от курса Октомври 2013 - Търсене и сортиране.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/jLQw75uGyiU